_K_
_K_
Kalium
Kalium i urin
Kalprotektin i feces
Kalprotektin i feces - Bruksanvisning for Calex Cap-ekstraksjonsrør
Kalsium i urin
Kalsium, albuminkorrigert
Kalsium, fritt
Kalsium, ionisert
Kalsium, total
Karbamazepin
Karbamid
Karbamid i urin
Karbondioksid
Kjerneholdige erytrocytter
Klorid
Klorid i urin
Kobalaminer
Kobber
Kobber i urin
Kokain i urin
Kolesterol, total
Kortisol
KRAS, NRAS og BRAF variantanalyse
Kreatinin
Kreatinin i urin
Kreatinin på blodgassinstrument i Akuttmottaket
Krystaller i leddvæske