_E_
_E_
EDDP metadonmetabolitt i urin
EGFR variantanalyse
Elektroforese av urinproteiner
Eosinofile granulocytter
Erytroblaster
Erytrocytter
Erytrocyttindekser (MCV, MCH, MCHC)
Etanol
Etylglukuronid i urin (EtG)
EVF (Erytrocyttvolumfraksjon)