_G_
_G_
Gentamicin
GFR, estimert
Glomerulær filtrasjonsrate, estimert (eGFR)
Glukose
Glukose i spinalvæske
Glukosebelastning
Gravitest
GT