Svarutgivelse
Grenser for telefonvarsling av grovt patologiske medisinsk biokjemiske prøvesvar
Rapportering av uventede grovt patologiske analyseresultater
TLMB - Svarresponstid for analyser utført ved Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi