Avdeling for habilitering


JenteÅpningstider
Avdelingen holder åpent fra mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30


Adresse
Akershus universitetssykehus HF, Avd. for habilitering, 1478 Lørenskog.
Avdelingen holder til på plan 1 (bakkeplan) i Barne- og ungdomsklinikken.


Telefon
Sykehusets sentralbord: 02900 (døgnåpent)
Pasienttelefon for avdeling for habilitering og poliklinikk barn og ungdom: Tlf: 67 96 22 10 Telefontider: 08.00 - 10.00 og 13.00 - 15.00


Ansvarsområde
Avdelingen gir spesialiserte habiliteringstjenester til barn og ungdom i form av diagnostikk, funksjonsutredning og behandling, samt veiledning, informasjon og opplæring til familie og fagfolk rundt barnet/ungdommen. Avdelingen har ansvar for barn og unge med medfødte og/eller tidlig ervervede nevrologisk betingede funksjonsforstyrrelser eller utviklingsforstyrrelser. Dette omfatter blant annet barn og unge med autisme, cerebral parese, muskelsykdom, ryggmargsbrokk, utviklingshemming og genetiske syndromer.


Hvem er vi?
Avdeling for barnehabilitering har fagpersoner med bred kompetanse og erfaring. Personalet har følgende profesjoner representert: lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, spesialpedagog, sosionom, psykolog, logoped, barnevernspedagog, klinisk ernæringsfysiolog og vernepleier. Hvem man møter kommer an på hvilke utredninger og tiltak det er behov for i hvert enkelt tilfelle.


Hvordan arbeider vi?
I forbindelse med utredninger og utforming av tiltak for enkeltbarn samarbeider vi nært med fagpersonale som kjenner barnet i hjemmemiljøet. Like viktig er samarbeidet med foreldrene og barnet/ungdommen selv. Internt på sykehuset samarbeider vi blant annet med de øvrige avdelingene ved Barne- og ungdomsklinikken, Barne- og ungdomspsykiatrien, Avdeling for voksenhabilitering og ortopedisk avdeling med flere. NAV Hjelpemiddelsentral, statlige kompetansesentre og spesialiserte medisinske enheter i 3.-linjen er viktige eksterne samarbeidspartnere.


Hvem henviser?
Henvisning til barnehabiliteringen kommer fra 1. linjetjenesten (ofte  basert på dialog mellom medisinsk og pedagogisk personell i hjemkommunen, fra spesialisthelsetjenesten (for eksempel barneavdelinger og Barne- og ungdomspsykiatrien), eller fra 3. linjetjenesten /kompetansesentre.


Hvem samarbeider vi med?
I forbindelse med utredninger og utforming av tiltak for enkeltbarn samarbeider vi nært med personale som kjenner barnet i hjemmemiljøet. Like viktig er samarbeidet med foreldrene og barnet / ungdommen selv. Internt samarbeider vi meste med de øvrige avdelingene ved Barne- og ungdomsklinikken.